บริการดูแลอาคาร สถานที่ - Bug Solutions
 • บริการดูแลอาคาร สถานที่

  บริการด้านการ ดูแลอาคาร สถานที่ของท่านแบบครบวงจร โดย Bug Solutions มีให้ท่านทุกบริการ ด้วยทีมงานผู้บริหารประสบการณ์มากว่า 20 ปี ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 , 14001 OHSAS 18001:2007  TIS 18001:2554

   

  บริการกำจัดปลวก แมลง สัตว์รบกวน

  บริการกำจัด แมลงรบกวน และสัตว์พาหะ ครบวงจร เช่น ปลวก, มด, หนู, ยุง, แมลงสาบ, แมลงบิน, แมลงคลาน, ไรฝุ่น, ตัวเรือด, ฯลฯ ด้วยการจัดการ แบบบูรณาการ อย่างประสิทธิภาพ (IPM)

  บริการแม่บ้านทำความสะอาด

  บริการทำความสะอาด ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาด และแรงงานภายนอกที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดที่ทันสมัยพร้อมใช้บริการ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

  บริการจัดหาพนักงาน

  รับจ้างเหมางานแรงงานให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ได้แก่ งานในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม งานในคลังสินค้า ด้วยระบบการบริหารจัดการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ประเภทต่างๆ ได้ ทั้งในด้านคุณภาพบริการ และ ราคา

  บริการด้านสุขอนามัย

  บริการด้านสุขอนามัยภายในห้องน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขลักษณะที่ดีตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันขององค์กรเชิงพาณิชย์ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ด้วยมาตรฐานงานบริการของเราเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าก้าวไปสู่ความสำเร็จ ให้ท่านสามารถจัดการธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่
  Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest

  twitteryoutube
Comments are closed.