รูปผลงาน

Tesco Lotus

ศูนย์สินค้าขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เราได้มีโอกาสดูแล…(อ่านต่อ)

 

 

 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ร่วมมือกับ Ittalian Thai ร่วมกันก่อสร้างอาคารของ…(อ่านต่อ)

 

 


โรงงานอินโดรามา (Indorama)

บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด ได้มีโอกาสบริการกำจัดแมลงควบวงจรที่ อินโดรามา โรงงานระดับประเทศ…(อ่านต่อ)

 

 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ป้องกันและกำจัดแมลง…(อ่านต่อ)

 


ร้านอาหาร KFC

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความสะอาดเป็นอย่างมากยิ่งเป็นร้านที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก …(อ่านต่อ)

 

 

 


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลเป็นที่ๆต้องมีความปลอดภัยสูง การใช้สารเคมีต้องมีความปลอดภัย…(อ่านต่อ)

 

 


สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพานิชย์ SCB PARK PLAZA

เพราะแมลงและสัตว์พาหะสามารถพบได้ในทุกที่และยิ่งเป็นอาคารที่มีพื้นที่มาก ยิ่งพบปัญหาได้มาก…(อ่านต่อ)

 

 


สนามศุภชลาศัย สนามเทพหัสดิน และ สนามจินดารักษ์

สนามกีฬาสามารถพบปัญหาแมลงได้ง่าย เพราะเป็นสถานที่เปิด การควบคุมการป้องกันได้ยาก…(อ่านต่อ)

 

 


สถานทูตออสเตรเลีย  Australian Embassy

สถานทูตออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง เลือกให้ บั๊ก โซลูชันส์ เข้าดูแล…(อ่านต่อ)

 

 


โรงพยาบาลเวชธานี

ปัญหาแมลงบินเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก เครื่องกำจัดแมลงวัน แมลงบิน Vector Plasma ได้มาตรฐาน มอก.…(อ่านต่อ)

 

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest
Translate »