โรงงาน Indorama - Bug Solutions

โรงงาน Indorama

บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด ได้มีโอกาสบริการกำจัดแมลงควบวงจรที่ อินโดรามา โรงงานระดับประเทศที่ได้ต้องผ่านมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO, GMP, HACCP ซึ่งบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ มีเอกสารรับรองการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ที่ถูกต้องตามระบบของโรงงาน ขอขอบคุณ  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ บั๊ก โซลูชันส์ เป็นผู้ให้บริการในการ กำจัดแมลงและสัตว์พาหะครบวงจร
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest