บริการ กำจัดแมลง🐜
และ สัตว์รบกวน🐀
ครบวงจร

บริการครบวงจร ที่ปลอดภัยกับคน ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ รับรองผลงาน

กำจัดหนู

หมดปัญหาสัตว์รบกวน ที่เป็นแหล่งเชื้อโรค

ด้วยบริการกำจัดหนู แมลงสาบ มด ปลวก ครบวงจร เสริมสร้างสุขอนายมัยที่ดี ในบ้าน ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์

กำจัดหนู

มั่นใจในความปลอดภัยได้ ไม่เป็นอันตรายกับคน

สารเคมีที่ใช้นำเข้าจากอเมริกา ได้รับมาตราฐานระดับโลก และมี อย. รับรอง จึงมั่นใจในความปลอดภัยได้ได้

กำจัดหนู แมลงสาบ มด ปลวก + ปลอดภัยกับคน

บริการกำจัดหนู

กำจัดหนู

กำจัดหนูเหยื่อพิษ และ เหยื่อกาว

รูปแบบการกำจัดหนูด้วยเหยื่อพิษและเหยื่อกาว โดยการวางเหยื่อไว้ในตำแหน่งสำคัญ เพื่อล่อหนูมากินเหยื่อ เมื่อหนูกินเหยื่อหนูจะตายในระยะเวลาอันสั้น

บริการกำจัดแมลงสาบ

กำจัดแมลงสาบแบบเหยื่อล่อและเจล

รูปแบบการกำจัดแมลงสาบโดยเหยื่อล่อให้มาติดกับดับ สามารถกำจัดแมลงสาบได้จำนวนมาก และแบบเจลที่สามารถฉีดเข้าไปบริเวรที่เข้าถึงได้ยาก

บริการกำจัดปลวก

กำจัดปลวกและอัดน้ำยา

ให้บริการฉีดพ่นกำจัดปลวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริการอัดน้ำยากำจัดปลวก สำหรับอาคารที่มีระบบท่ออยู่แล้ว

บริการครบวงจร ที่ปลอดภัยกับคน ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ รับรองผลงาน