บริการกำจัดปลวกและแมลงรบกวน สำหรับบ้าน และ ที่อยู่อาศัย มาตรฐาน อันดับ 1

บริการกำจัดปลวกและแมลงรบกวน สำหรับบ้าน และ ที่อยู่อาศัย

หากบ้านหรือห้องพักของท่านพบปัญหา ปลวก มด แมลงสาบ ซึ่งเป็นปัญหาไม่จบสิ้น การใช้สารเคมีที่ขายตามท้องตลาด ก็อาจไม่ปลอดภัยกับท่านและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น สุนัข, แมว, ปลา ฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงเป็นผู้ช่วยคุณในการเลือกใช้สารเคมี ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก อย. (องค์การอาหารและยา) ที่ปลอดภัยต่อคุณและสิ่งมีชีวิต โดยเรามีนักกีฏวิทยาคอยประเมินจุดเสี่ยงของบ้านท่าน และใช้สารเคมีกำจัดปลวกให้ตรงจุด และมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด ทำได้โดยมีวิธีการดังนี้

การป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงรบกวนจะทำได้ 3 รูปแบบ

1. การเจาะอัดน้ำยา สาเหตุของการบุกรุกของ ปลวก 99% มาจากใต้ดิน เพราะปลวกไม่สามารถโดนแสงแดดได้ ดังนั้นเราจะเห็นโพรงปลวกขึ้นมาจากพื้นดิน เพราะปลวกมีแหล่งที่อยู่อาศัยจากใต้ดินเป็นหลัก จึงต้องใช้สารเคมีฉีดลงใต้ดินเพื่อกำจัดปลวก

การเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงใต้พื้นบ้านหรืออาคาร

2. การอัดน้ำยาเข้าท่อ เป็นการอัดสารเคมีเข้าท่อ (วางท่อกำจัดปลวก) ที่ได้ทำการติดตั้งตั้งแต่ตอนก่อสร้าง จะใช้สารเคมี อัดเข้าท่อ เพื่อฉีดพรมหน้าดินใต้ฐานรากของตัวอาคาร

อัดน้ำยาเข้าท่อ

3. การฉีดพ่นกำจัดปลวก เป็นการฉีดบ่นบริเวณรอบๆตัวบ้านหรืออาคาร ตามฝา ท่อน้ำทิ้งต่างๆ ในสวนหรือบริเวณที่มีดิน ในส่วนที่ไม่ได้เจาะพื้น และเจ้าหน้าที่จะใช้เจล เพื่อกำจัดแมลงประเภท มด แมลงสาบ ที่สร้างความรำคาญแก่คุณ

การฉีดพ่นบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อกำจัด มด แมลงสาบ และการใช้เจลเพื่อกำจัดแมลงสาบ

ขั้นตอนการบริการ

  • สำรวจรอบๆบริเวณตัวบ้านและอาคารอย่างระเอียดทั้งภายในและภายนอก
  • เจ้าหน้าที่จะเลือกวิธีการทำบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตให้น้อยที่สุด จะแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะใช้วิธีทำบริการแบบใด
  • ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จะใช้ถังสเปรย์ ตามขอบบัว วงกบ ฝ้าเพดาน และบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันและกำจัดปลวก
  • จุดที่น้ำยาเข้าไม่ถึงเราจะใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าไปภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก
  • เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแก่ท่าน ในการป้องกันจุดเสี่ยงที่เป็นต้นตอของ ปลวก หรือ แมลงรบกวน หลังจากทำบริการแล้ว

การให้บริการ

  • หลังจากการทำบริการเสร็จเราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสเปรย์น้ำยาให้ตามเงื่อนไขสัญญา
  • ก่อนเข้าบริการจะโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อนัดเข้าบริการ
  • กรณีฉุกเฉิน หากลูกค้าเจอปัญหาเรื่องปลวกสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
  • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เขาไปทำการตรวจสอบและแก้ไขให้ภายใน 48 ชั่วโมง
Comments are closed.
Translate »

ห้าม Coppy นะครับ