บริการพ่นควัน พ่นละอองน้ำ กำจัดยุง ทั่วกรุงเทพมหานคร

ปลอดภัยจากยุงพาหะโรคร้าย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ติดต่อรับบริการ สอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวได้ที่นี่

การพ่นควันกำจัดยุง (Fog)

สำหรับภายนอกอาคาร

การพ่นละอองน้ำกำจัดยุง (ULV)

สำหรับภายอาคาร

ติดต่อพ่นกำจัดยุง

ติดต่อรับบริการ สอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวได้ที่นี่