บริการพ่นฆ่าเชื้อ ภาคเหนือ

ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค ด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง

ติดต่อเรา

สแกน Line

ปลอดภัย

มั่นใจได้ว่าน้ำยาที่ใช้กำจัดเชื้อโรคนั้นปลอดภัย

ถูกหลักสุขอนามัย

ให้บริการการพ่นฆ่าเชื้อตามมาตราฐานสากล

ใช้เวลาไม่นาน

หลังจากการพ่นฆ่าเชื้อแล้ว สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ในเร็ว

พร้อมพ่นฆ่าเชื้อทุกที่

ร้านอาหาร & ออฟฟิศ

บ้าน & คอนโด

โรงงาน & โกดัง

ติดต่อพ่นฆ่าเชื้อ

ติดต่อพ่นฆ่าเชื้อกับเรา สามารถได้ตามช่องทางนี้

สแกน Line