บริการวางเหยื่อกำจัดปลวก

กำจัดปลวกกินบ้านที่ต้นเหตุตายยกรัง

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อ 2 ประเภททุกพื้นที่

ระบบเหยื่อล่อปลวกภายนอก

ระบบเหยื่อล่อปลวกภายใน

กำจัดปลวกที่อยู่ลึก

กำจัดปลวกที่อยู่ลึก และซ่อนตัวในรังของมันด้วยระบบเหยื่อล่อ ที่จะค่อยๆกำจัดปลวก โดยไม่ทำให้มันย้ายรังหนี