กำจัดแมลงและสัตว์พาหะแบบครบวงจร (บูรณาการ IPM)

ipm-01

กำจัดแมลงและสัตวพาหะแบบครบวงจร

ได้แก่ ปลวก, มด, หนู, ยุง, แมลงสาบ, แมลงบิน, แมลงคลาน, ไรฝุ่น, ตัวเรือด ฯ เหมาะกับผู้ที่ต้องการกำจัดแมลงทั้งหมดแบบกวาดล้าง โดยเราจะกำจัดแมลงตามมาตราฐานในการกำจัดแมลงแบบบูรณาการ คือ IPM (Integrated Pest Management) โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านแมลง (นักกีฎวิทยา) คอยวิเคราะห์หาสาเหตุ และตรวจสอบได้อย่างตรงจุด เพื่อทำการกำจัดแมลงรบกวนได้อย่างถูกวิธี เลือกใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น “เน้นความปลอดภัยของลูกค้า” เป็นสำคัญ

เนื่องจากสารเคมีในการกำจัดแมลงเป็นสารที่มีอันตรายต่อคน เราจะเลือกใช้เฉพาะสารเคมีที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจาก องค์การอาหาร และยา (อย.) เท่านั้น โดยจะเลือกใช้ชนิดที่มีค่า LD50 สูง และต้องมีใบ MSDS (Material Safety Data Sheet) กำกับในการปฏิบัติงานทุกชนิด รวมถึงบางชนิดได้ผ่าน มาตรฐาน EPA (Environmental Protection Agency) จาก USA. ได้รับสัญลักษณ์ มาตรฐานที่ยืนยันถึงความปลอดภัยสูงสุด และบางตัวช่วยเพิ่มค่า Leed Score คุณภาพสูง เรายังได้การรับรองคุณภาพบริการ มาตรฐาน ISO 3 ระบบ 4 มาตรฐาน ระดับสากลรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007,TIS 18001:2011 ช่วยให้คุณมั่นใจในการบริการและการใช้สารเคมีของเรา

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการ Audit เพื่อให้ผ่านการรับรอง ISO, SGS, อย., กรมปศุสัตว์, GMP, HACCP, BRC, LEEDS และอื่นๆที่เกี่ยงข้องกับการทำ PEST CONTROL ซึ่งบริษัท บั๊กโซลูชันส์ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำ PEST CONTROL ผ่านการรับรองตามมาตรฐานได้

Bug Solutions มีประกันภัย Public/Product Liability Insurances ในวงเงินสูงถึง 3,000,000 บาท* เพื่อเป็นหลักประกันต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีเกิดความเสียหายจากกิจกรรมของทางบริษัท (ความเสียหายในทรัพย์สินระหว่างเข้าทำบริการ)

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest

twitteryoutube
Comments are closed.
Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Line
Facebook
Facebook
YouTube
SOCIALICON