สถานทูตออสเตรเลีย Australian Embassy

สถานทูตออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง เลือกให้ บั๊ก โซลูชันส์ เข้าดูแลการป้องกันและกำจัดแมลงมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีคนทั่วไปเข้าออกเป็นจำนวนมาก จึงมีภาวะการเกิดของแมลงและสัตว์พาหะได้ การเดินทางข้ามประเทศ อาจมีแมลงบางชนิดหลุดรอดเข้ามาได้ จึงต้องใช้ทีมงานที่ได้รับมารฐาน ISO ในการดูแล บริษัท บั๊กโซลูชันส์ ได้รับโอกาสดูแล สถานทูตออสเตรเลีย ด้วยดีเสมอมา

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest
Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Line
Facebook
Facebook
YouTube
SOCIALICON