Chula

บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Management) ในทุกอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลงทุกประเภท โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล

Call Now Buttonติดต่อเรา
Translate »