โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

แบบฟอร์มวางเหยื่อ Topping

* เพิ่มกับดักเหยื่อปลวกรอบบ้าน 5,000 บ. ตามขนาดตามจริงของรังปลวก ทางทีมงานจะแจ้งรูปแบบของเหยื่อดักปลวกให้ทราบตามหน้างานจริง