โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ใบรับรอง Certificate

มาตราฐานการให้บริการชั้นนำ ระดับสากล ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพ

มาตราฐาน ISO 9001
Certificate 9001:2015

มาตราฐาน ISO 9001

การจัดการคุณภาพในองค์กร

ระบบมาตราฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและการกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาตราฐาน ISO 14001
Certificate 14001:2015

มาตราฐาน ISO 14001

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตราฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

มาตราฐาน ISO 45001
Certificate 45001:2018

มาตราฐาน ISO 45001

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิธีการประเมินและตรวจสอบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พัฒนาโดยองค์กรการค้าและมาตราฐานสากลชั้นนำจัดทำกรอบสำหรับองค์กรเพื่อสร้างการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน

รับรองคุณภาพ มอก. เอส
มอก. เอส

รับรองคุณภาพ มอก. เอส

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ใบรับรองกระทรวงอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สมาชิกหอการค้าไทย
สมาชิกหอการค้าไทยประเภทสามัญ

สมาชิกหอการค้าไทย

โดย หอการค้าไทย (The Thai Chamber Of Commerce)

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาชิกสามัญสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง​

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

โดย สมาคมผู้ประกิบกิจการกำจัดแมลง (Thailand Pest Management Association TPMA)

Awards & Standards

รางวัลและมาตราฐานอื่นๆ

SME National Awards 2019
SME National Awards 2019
SMEs Excellence Platinum 2016
SMEs Excellence Platinum 2016
มอก. เอส
มอก. เอส
อย
อย
ANAB
ANAB
BSI ISO
BSI ISO
TPMA
TPMA
SAP
SAP