Pipe & Soil Treatment Service | Bug Solutions | บริการกำจัดปวกแมลงและพ่นฆ่าเชื้อ

บริการวางท่อกำจัดปลวก​ Pipe & Soil Treatment

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงจาก Bug Solutions เป็นผู้ช่วยคุณป้องกันปัญหานี้

เป็นการเตรียมการป้องกัน และกำจัดปลวก ระบบวางท่อ (Pipe) และอัดสารเคมีลงดินทุกตารางเมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการอัดน้ำยาเคมีลงใต้พื้นอาคารในอนาคต ตามแนวคานคอดิน และการอัดน้ำยาเคมี (Soil) ลงใต้ฐานอาคาร เพื่อกำจัดปลวกและป้องกันการลุกลามเข้าในอาคารขณะก่อสร้าง

ขั้นตอนการวางท่อกำจัดปลวก

1. ติดตั้งท่อ

ทำการการติดตั้งท่อรูปแบบต่างๆ ตามแนวคานด้านในตามที่กำหนดไว้ ให้ต่ำจากแนวคานด้านบนประมาณ15-20 ซม.

2. ติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี

เจาะรูท่อเพื่อติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี (หัวสปริงเก้อร์) ระยะห่างกันประมาณ 80 – 100 ซม.

3. ติดตั้งท่ออัดเคมีภายนอก

หลังจากเดินท่อภายในคานเสร็จแล้ว ทำการติดตั้งท่ออัดเคมีออกมานอกตัวอาคารโดยเน้นความสวยงาม และความเหมาะสม สำหรับจุดออกด้านหลังหรือด้านข้างของตัวอาคาร โดยติดตั้ง 1 หัวอัด ต่อความยาวท่อ 20 เมตร

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน

เมื่อติดตั้งหัวอัดเคมีเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวางท่อกำจัดปลวก ด้วยน้ำเปล่า ก่อนปิดพื้นหรือเทดินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

5. ทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมี (Soil Treatment)

เมื่อผนังของอาคารทำการเก็บฉากเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บหัวท่อหรือหัวอัดสารเคมีให้เรียบร้อย โดยใช้กล่องเก็บหัวอัดสารเคมีและทดสอบแล้ว จะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมี (Soil Treatment) แบบครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรเพื่อทำให้ดินเป็นพิษ

การวางท่อกำจัดปลวก

การวางท่อกำจัดปลวก เป็นการเตรียมการป้องกันปลวกตั้งแต่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาการเจาะพื้นบ้าน (บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว) ทำให้ตัวบ้านเสียหาย จะง่ายต่อการทำบริการในอนาคต เพราะเจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยไม่ต้องฉีดพ่นรอบบริเวณบ้าน ลดภาวะการสัมผัสกับสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้อาศัย

แก้ปัญหาปลวกและแมลงจาก ทีมงานมากประสบการณ์
ด้วยนวัตกรรมที่ เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อให้เราติดต่อกลับไปหาคุณ

* โปรดระบุตำแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่ ที่ต้องการรับบริการ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

Bug Solutions

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด เลขที่ 3186,3188 ซอยลาดพร้าว 128/4 อาคารบั๊กโซลูชันส์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทมฯ 10240

เบอร์โทรศัพท์

02-959-9999

Hotline

080-292-9999

อีเมล

info@bugsolutions.co.th

Line

@bugsolutions

Facebook

facebook.com/bugsolutions

Instagram

@bug_solutions

Translate »