การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - Bug Solutions

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ร่วมมือกับ Ittalian Thai ร่วมกันก่อสร้างอาคารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Data Center) โดย บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้มีโอกาส วางระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้ฐานรากของตัวอาคาร โดยการ วางท่อกำจัดปลวก โดยได้รับความไว้ใจอย่างยิ่ง ในการให้บริการแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Data Center)

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest