โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ยกเลิกสมัครรับข่าวสาร

หากท่านต้องการยกเลิกการรับสมัครข่าวสารและการสื่อข้อมูลข่าวสารทาง SMS จาก Bug Solutions กรุณาทำตามขั้นตอนการยกเลิกด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยกเลิก

1. กรอกอีเมลของคุณ แล้วติ๊กถูกที่ประเภทข่าวสารที่ต้องการยกเลิก
2. ตรวจสอบอีเมลของคุณ แล้วคลิกลิ้งที่ปรากฏในอีเมล
3. เมื่อระบบทำการยกเลิกอีเมลของคูณแล้ว ข้อความด้านล่างนี้จะแสดงสถานะว่า “คุณได้ยกเลิกสมัครรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว”