โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

กรมแรงงาน เข้าเยี่ยม! Bug Solutions

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยม Bug Solutions โดยมีคุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร ผู้บริหาร Bug Solutions และทีมงาน ได้เข้าต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และร่วมพูดคุยเรื่องมาตรฐานต่างๆของ Bug Solutions ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และมอก.เอส ที่ได้รับการรับรองจากองค์กร ISO และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)