กลุ่มลูกค้าจากงาน บ้านและสวนแฟร์ Midyear

กลุ่มลูกค้าจากงาน “บ้านและสวนแฟร์ Midyear” ณ ไบเทค บางนาวันที่ 04-12 สิงหาคม 2561