โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ร่วมมือกับ Ittalian Thai ร่วมกันก่อสร้างอาคารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Data Center) โดย บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้มีโอกาส วางระบบป้องกันและกำจัดปลวก ใต้ฐานรากของตัวอาคาร โดยการ วางท่อกำจัดปลวกโดยได้รับความไว้ใจอย่างยิ่ง ในการให้บริการแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Data Center)