โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

กำจัดปลวกยังไง ให้หายยกรัง

ในประเทศไทยปัญหาปลวก นับเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะพบเจอได้ทั่วไปอยู่แล้ว  เช่น ปลวกขึ้นบ้าน ไม้ผุ หรือแม้แต่ พื้นบ้านเป็นรู ซึ่งปัญหานี้ หากเราทำการแก้ที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ปัญหาลุกลาม และเรื้อรังมากขึ้น

เรามาดูกันว่าวิธีกำจัดปลวกมีวิธีไหนบ้าง

เป็นการกำจัดโดยการฉีดพ่นหรืออัดสารเคมีลงไปในพื้นดินใต้อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อ ทำให้ดินมีสภาพเป็นพิษ ปลวกไม่สามารถเจาะทะลุผ่านได้ หรืออาจใช้สารเคมีกำจัดปลวกโรยหรือฉีดพ่นให้โดนตัวปลวกโดยตรง วิธีการใช้สารเคมีนี้ในปัจจุบันพบว่าเป็นวิธีป้องกันกำจัดปลวกที่ได้ผลดีที่สุด

เป็นการควบคุมที่ทำให้ปลวกที่ได้รับวัตถุอันตรายเกิดการตายต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีการรูปแบบ ใหม่ในการป้องกันกำจัดปลวก มีหลักการดังนี้

  • ใช้วัตถุอันตรายที่ออกฤทธิ์ช้า ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ในการขัดขวางกระบวนการเจริญ เติบโตตามธรรมชาติของปลวก ทำให้สามารถลดจำนวนประชากรของปลวกจนถึงระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสีย หาย หรือเกิดการตายต่อเนื่องจนหมดทั้งรัง
  • ใช้วัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน และสามารถคงสภาพอยู่ ภายในตัวปลวกได้ดีในระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่น ๆ ภายในรังได้

3. การใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช

ยูคาลิปตัส กำจัดปลวกยังไง ให้หายยกรัง

เช่น สารสกัดจากใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกระเพรา เป็นต้น

เห็นแบบนี้แล้วทำให้รู้ว่า การกำจัดปลวกแต่ละวิธีล้วนอาศัยสารเคมีทั้งสิ้น แต่จะได้ผลหรือไม่นั้นต้องลองทำตามกันดู หากทำตามแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ตรงใจก็อย่าเป็นกังวลไป สามารถติดต่อรับบริการจากนักกำจัดปลวกมืออาชีพ ของ Bug Solutions ทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วยมาตรฐาน ISO 9001 14501 45001 และ มอก.S พร้อมบริการอย่างรวดเร็ว