โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

กิจกรรม CARElorful Rally by K SME

กิจกรรม CARElorful Rally by K SME ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 คุณปกป้อง วามะศิริ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณปฏิญญา วามะศิริ ภรรยา ร่วมลงแข่งขันกิจกรรม CARElorful Rally by K SME ด้วยตัวเองเลย อย่าลืมส่งแรงเชียร์ให้ผู้บริหารของเราด้วยนะครับ

กิจกรรม CSR K SME Rally 2018 “Carelorful Rally” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME Care ที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์