โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ขั้นตอนการใช้บริการ U

ขั้นตอนการให้ บริการกำจัดแมลง

  1. เมื่อพบแมลงหรือสัตว์พาหะ ติดต่อมาที่ 02 959 9999 แจ้งปัญหาที่พบ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นและนัดทำบริการ
  2. แจ้งชื่อ ที่อยู่ วันเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่หมายด้วยความรวดเร็ว
  3. เจ้าหน้าที่บริการจะสอบถามเพิ่มเติม เพื่อเลือกใช้วิธีการทำบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัย
  4. เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่พบ เพื่อให้คำแนะนำให้การป้องกันเพิ่มเติม พร้อมการตรวจเช็คตาอายุสัญญา
  5. เจ้าหน้าที่จะโทรสอบถามความเห็นหลังจากเข้าทำบริการเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงในครั้งต่อไป