โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Management) ในทุกอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลงทุกประเภท โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล