โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง โรงเรียนมัธยมวันบึงทองหลาง

เนื่องด้วย บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด เล็งเห็นถึงความอันตรายจากโรคไข้เลือดออก และไข้ซิกก้าทางบริษัท จึงจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆในระแวกบริษัท ด้วยการ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง แก่น้องๆโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ให้ได้รับความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกก้า โดยการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงผ่านพ้นไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี ในการจัดเตรียมสถานที่ และกันน้องๆในโรงเรียนให้ออกห่างจากพื้นที่พ่นควัน