โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนท่าบ้านหลวง

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้ทำสาธารณะกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) จังหวัดชัยนาท โดยผู้บริหาร คุณปกป้อง วามะศิริ ประธานกรรมการ ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยตนเอง และได้ทีมบริการ เข้าไปฉีดพ่นกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และยุงภายในอาคาร เพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกก้า แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนท่าบ้านหลวง