โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

อาคารสูงก็มีโอกาสพบแมลงและสัตว์พาหะโดยธนาคารไทยพาณิชย์ อาคาร SCB Park ให้เราช่วยดูแลการป้องกันและกำจัดแมลงแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง เพราะแมลงและสัตว์พาหะสามารถพบได้ในทุกที่และยิ่งเป็นอาคารที่มีพื้นที่มาก ยิ่งพบปัญหาได้มากเพื่ออาคาร สำนักงาน มีเอกสารเป็นจำนวนมาก กระดาษ ลังกระดาษ เป็นที่ชื่นชอบของแมลงเป็นอย่างยิ่ง ในจุดอับของห้องน้ำ ปล่องลม ก็มีโอกาสที่แมลงจะเล็ดลอดเข้ามาได้ ขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้เราเป็นผู้ดูแล