โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

บั๊ก โซลูชันส์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือวัดและโรงเรียน “มีแล้วแบ่งปัน” ของสำนักงานกิจการพลเรือน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ทางบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด พร้อมกับ สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) บริษัท บีฟิกซ์ จำกัด และ บริษัท แอลวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือวัดและโรงเรียน “มีแล้วแบ่งปัน” ของสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (กกร.สกร.สนผ.กห.) ในการช่วยเหลือฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก พลเอก สมควร ทองนาค ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ที่เป็นประธานในงาน โดยกิจกรรมจิตอาสานี้ เราได้มีส่วนในการพ่นฆ่าเชื้อให้กับบริเวณรอบๆวัด และโรงเรียน

การกิจกรรมจิตอาสา พ่นฆ่าเชื้อ เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น จะเป็นเครื่อง makita STIHL และ ULV Atomer II น้ำยาที่ใช้จะเป็นของ ซูม่า เจ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้

โครงการข้างต้นจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีผู้สนับสนุน ซึ่งได้แก่

หากท่านสนใจขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อส่งเรื่องได้ที่ https://www.tdha.or.th/contact/

หรือ โทร 02-312-3888