โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

บั๊ก โซลูชันส์ ร่วมมือกับ TDHA เข้าปฏิบัติการพ่นกำจัดยุงและพ่นฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนลาดปลาเค้า

วันที่ 18 กรกฎาคม บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) บริษัท บีฟิกซ์ จำกัด และ บริษัท แอลวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เข้าปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อโดยการทำ CSR ครั้งนี้จะมีการพ่นกำจัดยุงและพ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งทางเราได้รับการต้อนรับจากอาจารย์และผู้ดูแลโรงเรียน ในการพ่นยุงเราจะมีจุดที่พ่น 2 ที่ด้วยกัน ได้แก่ บริเวณลานกีฬา และลานม้านั่ง ส่วนการพ่นฆ่าเชื้อ เราจะทำการพ่น 3 จุดด้วยกัน ได้แก่ ห้องเรียน โรงอาหาร และห้องประชุมใหญ่

การพ่นฆ่าเชื้อ และพ่นกำจัดยุงเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น จะเป็นเครื่อง STILH และ ULV Atomer II น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้จะเป็นของ ซูม่า เจ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้ ส่วนน้ำยากำจัดยุง เราใช้ เฟนโดน่า ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวตามธรรมชาติ