บริการกำจัดปลวกและแมลง | มาตรฐาน อันดับ 1 | ทุกที่ทั่วไทย เห็นผลไว ปลอดภัย

ประวัติองค์กร

บริษัทบั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2554 

ด้วยทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท ปัจจุบัน 30,000,000 บาท และ เป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100%

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการระบบกำจัดปลวกแมลงและสัตว์รบกวน

 

 

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท BASF และเป็น
บริษัทกำจัดแมลง
รายแรก และ

รายเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน การปฏิบัติงาน,
คุณภาพสิ่งแวดล้อม,

ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย ทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ISO 9001 : 2015, ISO
14001 : 2015,

 

 

ISO 45001 : 2018 , มอก.S (รายแรกในไทย) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

Comments are closed.
Translate »

ห้าม Coppy นะครับ