โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

พ่นควัน พ่นละอองน้ำ กำจัดยุง

พ่นยุง เพื่ออะไร?

ในช่วงฝนตกชุก แหล่งน้ำขังทั้งหลาย เป็นที่ฝักตัวของยุง รู้หรือไม่ว่า ยุง ถูกอ้างว่า เป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลก เนื่องจากทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้มากกว่าเสือหรืองูเสียอีก ทุกปีมีคนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะ และมีผู้คนหลายร้อยล้านคนเจ็บป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ โดยในประเทศไทยพบยุงมีเป็นพาหะนำโรคดังนี้

  1. ยุงก้นปล่อง เป็นพาหะของโรคมาลาเรียและโรคเท้าช้าง
  2. ยุงรำคาญ เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง
  3. ยุงลาย เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา และโรคเท้าช้าง
  4. ยุงเสือ เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง

โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าตนเป็นเพียงโรคไข้หวัด จึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โรคไข้เลือดออก มีอาการและความรุนแรงของโรคหลายระดับตั้งแต่ไม่มีอาการเลยไปจนถึงเกิดภาวะช็อก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย เปิดเผยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 22 พ.ค.2560 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 11,062 คน มีผู้เสียชีวิต 19 คน โดยภาคใต้มีผู้ป่วยสูงสุด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จ.สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช

การป้องกัน และ กำจัดยุง ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. การพ่นควันกำจัดยุง (Fog) ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้น เพราะการใช้เครื่องพ่นควัน ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมัน อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
  2. การพ่นละอองน้ำกำจัดยุง (ULV) สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เป็นการพ่นละอองน้ำแบบฝอย ทำให้กระจายได้ทั่วบริเวณที่ต้องการ

การป้องกัน และ กำจัดยุง จะช่วยลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกำจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นควันหรือพ่นละอองน้ำจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพราะสารเคมีที่ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้ ช่วยลดพื้นผิวในการเกาะของยุง เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว ควรป้องกันแต่เนินๆ ป้องกันก่อนสายเกินแก้