โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 7/8/60

เป็นปีที่ 2 แล้วที่ทาง บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้มีส่วนช่วยลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็ก โดยได้ให้บริการ พ่นควันกำจัดยุง ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกก้า และได้มอบอาหารและอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น