โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ผู้บริหารและทีมงานบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อเป็นของใช้จำเป็น แก่เด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น