โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ระบบวางเหยื่อ กำจัดปลวกได้จริงไหม?

ในปัจจุบันการกำจัดปลวกนั้น มีหลายวิธี ตั้งแต่การ โรยผงเคมี การอัดน้ำยากำจัดปลวก การฉีดพ่นกำจัดปลวก ส่วนบ้านไหนที่กำลังสร้าง เขาก็จะมีการวางท่อกำจัดปลวกก่อนที่จะขึ้นโครงสร้าง แล้วบ้านที่ไม่มีท่อปลวกตอนสร้างต้องทำอย่างไร ตัวช่วยที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นก็คือ ระบบเหยื่อกำจัดปลวก

ระบบเหยื่อจำจัดปลวก

หลักการระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก

ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก เป็นระบบกำจัดปลวกที่เป็นรูปแบบใหม่ที่อาศัยการใช้สารเคมีมาช่วยในการล่อปลวกให้เข้ามากินเหยื่อข้างใน เป็นการควบคุมที่ทำให้ปลวกที่ได้รับวัตถุอันตรายเกิดการตายต่อเนื่อง สามารถกำจัดปลวกได้อย่างยั่งยืน โดยหลักการของมันคือ การที่เราจะหาอาหารปลวกมาทำการผสมกับสารเคมี ซึ่งอาหารปลวกที่ว่านั้นก็คือ สารจำพวกเซลลูโลส เอามาผสมกับสารเคมีต่างๆ เช่น

  • เฮกซาฟลูมูรอน (hexaflumuron) : มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต (Growth Regulator) ของแมลง ซึ่งสารนี้จะไปยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน หรือการสร้างผนังลำตัวของแมลง
  • ไดโซเดียมออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต (disodium octaborate tetrahydrate; DOT) : มีกลไกออกฤทธิ์ที่ระบบหายใจของปลวก โดยจะเข้าไปยับยั้งขบวนการสังเคราะห์พลังงานในไมโตคอนเดรีย (Inhibitors of mitochondrial ATP synthetase)
ระบบเหยื่อจำจัดปลวก

ทั้งนี้ ระบบเหยื่อกำจัดปลวกสามารถกำจัดปลวกได้ในระยะยาว อันเนื่องมาจากการอาศัยการเดินทางของปลวกไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารของปลวกงาน หรือร่องรอยต่างๆของปลวก การเพิ่มจำนวนประชากรของแมลงเม่า หรือแม้แต่ปัญหาปลวกใต้ดินที่การฉีดพ่นกำจัดปลวกเข้าไม่ถึง ซึ่งเหยื่อล่อกำจัดปลวกนี้มีทั้งแบบชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและชนิดฝังดินบริเวณภายนอกอาคาร จึงทำให้สามารถกำจัดปลวกได้เกือบทุกชนิด โดยในประเทศไทย ปลวกส่วนใหญ่ที่เราเจอ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  • ปลวกที่อยู่ใต้ดิน หรือที่เราเรียกว่า Subterranean Termite ปลวกจำพวกนี้จะอาศัยการกินรากไม้ต่างๆ หรือแม้แต่ เสาเข็มที่ฝังไว้ใต้ดิน โดยปลวกชนิดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการอัดน้ำยา หรือการวางท่อนั่นเอง
  • ปลวกที่อยู่ตามต้นไม้ ปลวกพวกนี้จะเรียกว่า Drywood Termite ปลวกจำพวกนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งความชื้นในการอยู่อาศัยมากนักเมื่อเทียบกับปลวกชนิดอื่นๆ และปลวกชนิดนี้ขยายพันธุ์โดยการกลายเป็น แมลงเม่า

เปรียบเทียบระบบวางเหยื่อกำจัดปลวกกับวิธีกำจัดปลวกอื่นๆ

ปัจจัย / วิธีการอัดน้ำยากำจัดปลวกฉีดพ่นกำจัดปลวกวางเหยื่อกำจัดปลวก
ราคาราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ตารางเมตรละ 8 – 30 บาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ตารางเมตรละ 9 – 30 บาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ตารางเมตรละ 60 - 150 บาท
ระยะเวลาใช้เวลาในการทำไม่นาน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และจำนวนท่อเวลาในการทำขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่เวลาในการทำขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และจำนวนจุดที่พบทางเดินของปลวก
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันปลวกประสิทธิภาพสูงสำหรับการกำจัดปลวกที่อยู่บนพื้นผิวประสิทธิภาพสูงสำหรับการกำจัดปลวกในพื้นที่วงกว้าง โดยอาศัยทางเดินของปลวก
พื้นที่ครอบคลุมบริเวณโครงสร้างของบ้านรอบๆพื้นผิว และบริเวณที่พบปลวกหรือรังปลวกทั่วบริเวณที่พบทางเดินของปลวก หรือร่องรอยต่างๆของปลวก
การป้องกันการป้องกันจะกันแค่ปลวกจากใต้ดินที่จะขึ้นโครงสร้างเท่านั้นป้องกันปลวกบนพื้นผิวในช่วงระยะเวลาที่จำกัดป้องกันพื้นที่ในระยะยาวโดยกำจัดปลวกถึงแหล่งกำเนิด
ความยั่งยืนยั่งยืนที่สุด สำหรับการป้องกันปลวกจากใต้ดินยั่งยืนปานกลาง แต่ใช้แก้ไขปัญหาปลวกเฉพาะหน้าได้ดียั่งยืนที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาปลวกเรื้อรัง

ในการนำเหยื่อกำจัดปลวกนี้ไปใช้ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้ทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกเป็นอย่างดี และมีความชำนาญในการที่จะแก้ไขปัญหาในระหว่างการวางและเปลี่ยนเหยื่อได้ เนื่องจากในประเทศไทยมี การปลูกสร้างอาคารในลักษณะที่สลับซับซ้อน จึงจำเป็นต้องดัดแปลงระบบการวางเหยื่อให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ เพื่อล่อให้ปลวกเข้ากินเหยื่อให้เร็วที่สุด

เพื่อให้การกำจัดปลวก ได้ผล 100% สามารถติดต่อรับบริการจากนักกำจัดปลวกมืออาชีพ ของ Bug Solutions ทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วยมาตรฐาน ISO 9001 14501 45001 และ มอก.S พร้อมบริการอย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาปลวกได้อย่างตรงจุด