โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

รับสมัครงาน Sales ด่วน!! จัดๆ

เงินเดือน + คอม
22000 - 38000 บาท!
รับประมาณ 20 คน
ขายดี ขายง่าย ลูกค้าเยอะ!!

สินค้าเป็นประเภท กำจัดสัตว์รบกวน พ่นฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ตรวจและเครื่องป้องกันทางการแพทย์

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา
 • ติดต่อลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • นำเสนอสินค้า และบริการให้กับลูกค้า
 • ให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบการจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 9001, 14001, 45001)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, เงินค่าคอมมิชชั่น
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • เงินโบนัส
 • การจัดฝึกอบรม สัมมนา
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือพิเศษ, คลอดบุตร,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • การประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
 • เครื่องแบบ ยูนิฟอร์มพนักงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย – หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถติดต่อสื่อสาร และออกไปคุยกับลูกค้านอกสถานที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สนใจสมัครงานโปรดติดต่อ

ฝ่ายบุคคล Bug Solutions
เบอร์โทรศัพท์: 082-118-8888
อีเมล: Hr.bugsolutions@gmail.com

รับสมัครงาน Bug Solutions