บริการกำจัดปลวกระบบ วางท่อกำจัดปลวก (Pipe&Soil Treatment) | บั๊กโซลูชันส์

วางท่อกำจัดปลวก (Pipe&Soil Treatment)

การวางท่อกำจัดปลวก

วางท่อกำจัดปลวก

บริการ วางท่อกำจัดปลวก (Pipe & Soil Treatment)

เป็นการเตรียมการป้องกัน และกำจัดปลวก ระบบวางท่อ (Pipe) และอัดสารเคมีลงดินทุกตารางเมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการอัดน้ำยาเคมีลงใต้พื้นอาคารในอนาคต ตามแนวคานคอดิน และการอัดน้ำยาเคมี (Soil) ลงใต้ฐานอาคาร เพื่อกำจัดปลวกและป้องกันการลุกลามเข้าในอาคารขณะก่อสร้าง

ขั้นตอนการวางท่อกำจัดปลวก (Pipe & Soil Treatment)

1. ทำการการติดตั้งท่อรูปแบบต่างๆ ตามแนวคานด้านในตามที่กำหนดไว้ ให้ต่ำจากแนวคานด้านบนประมาณ15-20 ซม.

2. เจาะรูท่อเพื่อติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี (หัวสปริงเก้อร์) ระยะห่างกันประมาณ 80 – 100 ซม.

3. หลังจากเดินท่อภายในคานเสร็จแล้ว ทำการติดตั้งท่ออัดเคมีออกมานอกตัวอาคารโดยเน้นความสวยงาม และความเหมาะสม สำหรับจุดออกด้านหลังหรือด้านข้างของตัวอาคาร โดยติดตั้ง 1 หัวอัด ต่อความยาวท่อ 20 เมตร

4. เมื่อติดตั้งหัวอัดเคมีเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวางท่อกำจัดปลวก ด้วยน้ำเปล่า ก่อนปิดพื้นหรือเทดินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

5. เมื่อผนังของอาคารทำการเก็บฉากเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บหัวท่อหรือหัวอัดสารเคมีให้เรียบร้อย โดยใช้กล่องเก็บหัวอัดสารเคมีและทดสอบแล้ว จะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมี (Soil Treatment) แบบครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรเพื่อทำให้ดินเป็นพิษ

การวางท่อกำจัดปลวก เป็นการเตรียมการป้องกันปลวกตั้งแต่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาการเจาะพื้นบ้าน (บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว) ทำให้ตัวบ้านเสียหาย จะง่ายต่อการทำบริการในอนาคต เพราะเจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยไม่ต้องฉีดพ่นรอบบริเวณบ้าน ลดภาวะการสัมผัสกับสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้อาศัย

Comments are closed.
Translate »

ห้าม Coppy นะครับ