โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

วางท่อกำจัดปลวก (Pipe&Soil Treatment)

การวางท่อกำจัดปลวก เป็นการเสริมสร้างการป้องกันของบ้านก่อนการก่อสร้าง ช่วยลดปัญหาปลวกระยะยาว ลดค่าใช้จ่ายในอนาคต ทำให้ปัญหาพื้นบ้านผุพังสียหายลดลงได้ในระยะยาว หากท่านตัดสินใจในการสร้างบ้านเอง หรือต้องการซื้อบ้านไว้อยู่กับครอบครัวในอนาคต ก็ควรจะคำนึงถึงการวางท่อกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้าง หรือถามเจ้าของหมู่บ้านที่ท่านตั้งใจจะซื้อว่า มีการวางท่อกำจัดปลวกหรือไม่

การวางท่อกำจัดปลวก คืออะไร

วางท่อกำจัดปลวก (Pipe & Soil Treatment) เป็นการเตรียมการป้องกัน และกำจัดปลวก ระบบวางท่อ (Pipe) และอัดสารเคมีลงดินทุกตารางเมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการอัดน้ำยาเคมีลงใต้พื้นอาคารในอนาคต ตามแนวคานคอดิน และการอัดน้ำยาเคมี (Soil) ลงใต้ฐานอาคาร เพื่อกำจัดปลวกและป้องกันการลุกลามเข้าในอาคารขณะก่อสร้าง นอกจากนี้แล้ว วิธีนี้เป็นวิธีการกำจัดปลวกที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกก็สูงมากด้วย นอกจากนี้การวางท่อกำจัดปลวก เป็นการเตรียมการป้องกันปลวกตั้งแต่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาการเจาะพื้นบ้าน (บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว) ทำให้ตัวบ้านเสียหาย จะง่ายต่อการทำบริการในอนาคต เพราะเจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยไม่ต้องฉีดพ่นรอบบริเวณบ้าน ลดภาวะการสัมผัสกับสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้อาศัย

วางท่อกำจัดปลวก

ขั้นตอนการวางท่อกำจัดปลวก

วางท่อกำจัดปลวก
วางท่อกำจัดปลวก
  1. ทำการการติดตั้งท่อรูปแบบต่างๆ ตามแนวคานด้านในตามที่กำหนดไว้ ให้ต่ำจากแนวคานด้านบนประมาณ15-20 ซม.
วางท่อปลวก
วางท่อปลวก
  1. เจาะรูท่อเพื่อติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี (หัวสปริงเก้อร์) ระยะห่างกันประมาณ 80 – 100 ซม.
วางท่อกำจัดปลวก
วางท่อกำจัดปลวก
  1. หลังจากเดินท่อภายในคานเสร็จแล้ว ทำการติดตั้งท่ออัดเคมีออกมานอกตัวอาคารโดยเน้นความสวยงาม และความเหมาะสม สำหรับจุดออกด้านหลังหรือด้านข้างของตัวอาคาร โดยติดตั้ง 1 หัวอัด ต่อความยาวท่อ 20 เมตร
วางท่อกำจัดปลวก
วางท่อกำจัดปลวก
  1. เมื่อติดตั้งหัวอัดเคมีเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวางท่อกำจัดปลวก ด้วยน้ำเปล่า ก่อนปิดพื้นหรือเทดินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
วางท่อกำจัดปลวก
วางท่อกำจัดปลวก
  1. เมื่อผนังของอาคารทำการเก็บฉากเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บหัวท่อหรือหัวอัดสารเคมีให้เรียบร้อย โดยใช้กล่องเก็บหัวอัดสารเคมีและทดสอบแล้ว จะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมี (Soil Treatment) แบบครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรเพื่อทำให้ดินเป็นพิษ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดปลวกที่ใช้ในการพ่นลงดิน ท่านสามารถ คลิกที่นี่ได้เลย

วางท่อกำจัดปลวก

ข้อดีและข้อเสียของการวางท่อกำจัดปลวก

การวางท่อกำจัดปลวก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราจะเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ของการวางท่อกำจัดปลวก และโทษของการวางท่อกำจัดปลวก ท่านสามารถพิจารณาได้จากปัจจัย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการวางท่อกำจัดปลวก

  1. การวางท่อกำจัดปลวก สามารถป้องกันปลวกได้ในระยะยาว จากขั้นตอนการทำการวางท่อกำจัดปลวกเราจะเห็นได้ว่ามีการสร้างท่อออกไปนอกตัวบ้าน เพื่อใช้ในการอัดน้ำยาได้ในอนาคต
  2. การวางท่อกำจัดปลวกช่วยให้เราไม่ต้องเจาะพื้น เหตุผลเดียวกับข้อแรก คือ ถ้าเราทำการวางท่อกำจัดปลวกแล้ว จะมีการต่อท่อออกมานอกตัวบ้าน ทำให้ไม่ต้องเจาะพื้นในการอัดน้ำยากำจัดปลวก
  3. การวางท่อกำจัดปลวกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน เพราะเป็นการป้องกันจากต้นเหตุซึ่งก็คือ พื้นดินที่ปลวกมักจะใช้เป็นทางเดินในการขึ้นบ้านเรา

ข้อเสียของการวางท่อกำจัดปลวก

  1. ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่งผลให้เลือกการกำจัดปลวกที่ราคาถูกกว่า
  2. หากใช้วัสดุไม่มีมาตรฐานจะส่งผลให้ วิธีการวางท่อกำจัดปลวกไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ท่อ หากท่อไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้ท่อแตกและเมื่อเราทำการอัดน้ำยากำจัดปลวก จะส่งผลให้น้ำยาไปได้ไม่ทั่วถึง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านของเรามีการวางท่อกำจัดปลวกหรือไม่

วิธีสังเกตว่าบ้านเราได้มีการวางท่อกำจัดปลวกก่อนก่อสร้างหรือไม่ สามารถดูได้จาก การเดินสำรวจบริเวณรอบตัวบ้าน หากเราสักเกตเห็น ท่อเล็กๆที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน ตามรูปด้านล่าง ให้วางใจได้เลย เพราะ บ้านเราได้มีการวางท่อกำจัดปลวกก่อนก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

วางท่อกำจัดปลวก
วางท่อกำจัดปลวก

หากไม่ได้วางท่อกำจัดปลวก สามารถทำอย่างอื่นทดแทนได้ไหม

หากเราไม่ได้ทำการวางท่อกำจัดปลวกตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างบ้าน เราสามารถเจาะพื้นในการอัดน้ำยากำจัดปลวก เพื่อทำให้ดินเป็นพิษได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับเจ้าของบ้านที่ยังไม่รู้ว่าใต้พื้นบ้านมีอะไรบ้าง หากทำการเจาะไปแล้ว โดนท่อประปา จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเพิ่มได้ หากท่านต้องการรู้เกี่ยวกับการกำจัดปลวกวิธีอื่น สามารถคลิกที่นี่