ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น บางกะปิ

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม โดยการทำโครงการพ่นควันกำจัดยุง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกที่จะระบาดหนักในหน้าฝน โดย บั๊ก โซลูชันส์ ได้เข้าไปให้บริการที่ บ้านเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน บึงกุ่ม เพื่อช่วยให้ชุมชน ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิก้า