โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับ Bug Solutions

ตัวแทนจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้เข้าเยี่ยม บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกัด โดยมี ผู้บริหาร คุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร เข้าต้อนรับและพูดคุยเรื่องบริการพ่นฆ่าเชื้อ

ขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสของบริษัทบั๊ก โซลูชั่น จำกัด และหวังว่าในอนาคตเราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือ และดูแลองค์กรของท่านในการกำจัดเชื้อไวรัส เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อไป