โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

สารเคมีกำจัดปลวก มีสารอะไรบ้าง

เวลาเราใช้บริการกำจัดปลวก แล้วทำในส่วนของการอัดน้ำยากำจัดปลวก เราจะสงสัยว่าการกำจัดปลวกดังกล่าว จะใช้น้ำยาที่มีสารประกอบชนิดไหน หรือใช้สารเคมีกำจัดปลวกอะไร โดยทั่วไปแล้ว เราจะแบ่งประเภทของสารเคมีในประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน

1. สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate)

สารเคมีกำจัดปลวก

เป็นสารที่มีอันตรายกับคน สัตว์ และมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกสูง โดยสารที่ใช้จะมี 2 ชนิด

 • Chlorpyrifos
 • Fenobucarb

โดยสารทั้งสองชนิดนี้ ใช้เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวกและ สามารถฆ่าได้ทันทีเมื่อสัมผัส

2. สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroid)

สารเคมีกำจัดปลวก

เป็นสารที่ใช้ในการกำจัดแมลงโดยสกัดมาจากพืช ได้เป็น Pyrethrin แต่มีการสลายตัวเร็วจึงใช้กำจัดปลวกไม่ได้ ปัจจุบันจึงมีการสังเคราะห์สารชนิดนี้ขึ้นใหม่ เพื่อให้สารคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น สามารถใช้กำจัดปลวกได้ เรียกสารกลุ่มนี้ว่า Synthetic Pyrethroid มีกลิ่นอ่อน เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เมื่อนำมาใช้กำจัดปลวก จะใช้เป็นสารไล่ปลวก ตัวอย่างสารกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวกมี 7 ชนิด

 • Cypermethrin
 • Permethrin
 • Alphacypermethrin
 • Bifenthrin
 • Deltamethrin Fenvalerate
 • Lamdacyhalothrin

3. กลุ่มอื่นๆ (Other Group) สารเคมีอื่นๆ แบ่งได้ 3 กลุ่ม

3.1 กลุ่มคลอโรนิโคตินิล (Chloronicuetinyl)

เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทของแมลงผิดปกติ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวก ได้แก่ Imidacloprid

3.2 กลุ่มเฟนนีลไพราโซล (Phenyl Pyrazole)

เป็นสารเคมีที่มีผลกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อของปลวกทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการชักและตายได้ ตัวอย่างสารกำจัดปลวกในกลุ่มนี้คือ Fipronil

3.3 กลุ่มไซเลน (Silane) ได้แก่ Silafluofen

4. การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative)

มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อรา

5. การใช้สารสกัดจากพืช เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกระเพรา เป็นต้น

ในส่วนของพืช อาจใช้น้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะออกฤทธิ์เร็ว แต่จะมีอายุการใช้งานสั้น อาจใช้ในรูปแบบของสารสกัดในสารละลายต่างๆ เช่น

 • Petroleum Ether
 • Chloroform
 • Ethyl Acetate

จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ชัดว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ที่ต่างกัน เราควรคำนึงถึงผลลัพธ์ไม่เพียงแต่การกำจัดปลวก แต่รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกัด ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการกำจัดแมลง และตรวจสอบครบทุกขั้นตอน รวมถึงมีใบรับรอง ISO 9001 14001 และ 45001 ทำให้ผู้ใช้บริการของเราปลอดภัยหายห่วงในเรื่องการใช้สารเคมีกำจัดปลวก