โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

โครงการพ่นฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ และเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการของ บั๊ก โซลูชันส์ ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บั๊ก โซลูชันส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ โดย วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายปกป้อง วามะศิริภัทร ประธานกรรมการ บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในในพื้นที่โรงพยาบาล โดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ มีสารประกอบ Benzyl dimethyl ammonium chloride. เป็นสารประกอบหลัก ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ จาก องค์การอนามัยโลก (WHO) สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environment Agency : NEA) สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (US EPA) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถฆ่าโคโรน่าไวรัสได้ภายใน 10 นาที เพื่อเป็นการคืนประโยชน์แก่สังคมและขอบคุณและเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นให้ท่านเกิดความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการจากเราอย่างสูงสุด