โครงการ The Plant

การวางท่อ ระบบป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้าง (Pre Construction) ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของเรา ขอขอบพระคุณ ลูกค้าคนสำคัญ โครงการ THE PLANT รังสิต คลอง 5 ที่ไว้วางใจเรา