โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

โรงงาน Indorama

บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด ได้มีโอกาสบริการกำจัดแมลงควบวงจรที่ อินโดรามา โรงงานระดับประเทศที่ได้ต้องผ่านมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO, GMP, HACCP ซึ่งบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ มีเอกสารรับรองการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ที่ถูกต้องตามระบบของโรงงาน ขอขอบคุณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้ บั๊ก โซลูชันส์ เป็นผู้ให้บริการในการ กำจัดแมลงและสัตว์พาหะครบวงจร