โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลเป็นที่ๆต้องมีความปลอดภัยสูง การใช้สารเคมีต้องมีความปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน อย. เราได้รับความไว้วางใจเราให้เป็นผู้ดูแล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มาแล้ว 2 ปี ซึ่งไม่พบภาวะสารเคมีปนเปื้อนในจุดที่ทำบริการ เพราะโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดเชื้อ การใช้สารเคมีจึงต้องใช้ให้เหมาะสม ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดแมลง