โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

โรงพยาบาลเวชธานี

เนื่องจากโรงพยาบาลมีการเข้าออกตลอดเวลา และมีประตูบานใหญ่ ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานี ก็เป็นหนึ่งในหลายโรงพยาบาล ที่ใช้เครื่องดักแมลงวัน Vector Plasma ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสูง ช่วยดักจับแมลงบินที่สร้างความรำคาญแก่ผู้คนที่ใช้บริการในโรงพยาบาลเครื่องดักแมลงวัน จึงเป็นตัวช่วยในการป้องกันแมลงบินเป็นอย่างยิ่ง