โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ได้รับการรับรอง ISO 3 มาตราฐาน จาก BSI

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก BSI ประเทศอังกฤษ 3 มาตราฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018