8 คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เราใช้ดูแลคุณ | The integrated Pest Management Professional

8 คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เราใช้ดูแลคุณ

8 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน บริการพ่นฆ่าเชื้อ

8คุณสมบัติของน้ำยา

-มีสารออกฤทธิ์ค่าความเป็นด่าง pH 6-8   ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อCoronavirus ภายใน 10 นาที

-ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากสภาบันต่างๆ German Society for Hygine and Microbiology (DGHM), กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุขภาควิชาจุลชีววิทยา,คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาจุลชีววิทยา, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลกรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มงานวัณโรค, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

-มีเอกสารความปลอดภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (MSDS)

-มีเอกสารรับรองความปลอดภัยจาก อย.ประเทศไทย

-ไม่มีส่วนผสมของ คลอรีนหรืออัลดีไฮด์ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง

-ประสิทธิภาพในการกำจัด  แบคทีเรียและเชื้อรา ที่เป็นต้นเหตุหลักของกลิ่นเหม็นอับ ภายในบ้าน

-เป็นสารฆ่าเชื้อที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (FOPMU)ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปและสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์แนะนำให้ใช้ฆ่าเชื้อ Coronavirus

-ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด และโรงงานอาหาร เป็นต้น

Total Page Visits: 126 - Today Page Visits: 1
Comments are closed.
Translate »

ห้าม Coppy นะครับ