โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

Bug Solutions ร่วมกับ สมาคมฆ่าเชื้อและสุขอยามัยไทย (TDHA) ได้มอบบริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย(TDHA) นำโดยนายกสมาคมคุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร และคุณกนิษฐรินทร์ วามะศิริภัทรร่วมบริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ,ศูนย์การค้าตลาดกุ้งสมุทรสาคร และมหาชัยตลาดสดศาลายา