โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

Bug Solutions ร่วมกับ สมาคมฆ่าเชื้อและสุขอยามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่โรงเรียนมหรรณพาราม

วันที่ 23 กรกฎาคม บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับ สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) บริษัท บีฟิกซ์ จำกัด และ บริษัท แอลวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เข้าปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อโดยได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ และผู้ดูแล ซึ่งการทำ CSR ครั้งนี้จะมีจุดฉีดพ่น 3 จุดด้วยกัน ได้แก่ ห้องเรียน สนามเด็กเล่น และโรงอาหาร

การพ่นฆ่าเชื้อ เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น จะเป็นเครื่อง STILH และ ULV Atomer II น้ำยาที่ใช้จะเป็นของ ซูม่า เจ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้ โครงการข้างต้นจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีผู้สนับสนุน ซึ่งได้แก่