โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

8 มาตรการรับมือ Covid-19 ของ Bug Solutions

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Coronavirus หรือ Covid-19 เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ลูกค้าทุกท่าน บั๊ก โซลูชันส์ จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม โดยการสร้าง 8 มาตราการรับมือ COVID -19 ดังนี้

  • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนทำงาน และ บันทึกการเข้าออกสถานที่ต่างๆ
  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฎิบัติงาน
  • ปฎิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ล้างมือเป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยทั้งในอาคารและออกปกิบัติงานนอกสถานที่
  • เว้นระยะห่างทางในพื้นที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • เช็ดทำความสะอาดจุดต่างๆที่มีการสัมผัสบ่อย ทุก 1-2 ชม. เฃ่น บานกระจก ลุกบิด ราวบันได
  • เพิ่มจุดวางเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ เช่น แผนกต่างๆ ทางเข้าออฟฟิศ
  • พ่นฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ออฟฟิศทุกๆ 2 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายของเชื้อโรค
  • พ่นฆ่าเชื้อโรคภายในรถยนต์บริการทุกคันหลังการทำบริการเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

เราดูแลตัวเองก่อนจะออกไปดูแลลูกค้า ด้วย 8 มาตรการดังนี้

วัดไข้

1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ1ครั้ง ก่อนการเข้างาน

ตวงน้ำยา

2.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฎิบัติงาน

ล้างมือ

3.ปฎิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ล้างมือเป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัย

4.เว้นระยะห่างทางในพื้นที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5.เช็ดทำความสะอาดจุดต่างๆที่มีการสัมผัสบ่อย ทุก 1-2 ชม. เช่น บานกระจก ลูกบิด 

 

6.เพิ่มจุดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ เช่น ทางเข้าแผนกต่างๆ

 
พ่นฆ่าเชื้อ

7.พ่นฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ออฟฟิศทุกๆ 2 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ

พ่นละอองในรถ

8.พ่นฆ่าเชื้อโรคภายในรถยนต์บริการทุกคันทุกวันหลังการทำบริการ