โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

csr-พ่นฆ่าเชื้อวัดเทพลีลา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 ปัจจุบัน หัวใจหลักของการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคและไวรัสต่างๆ ในขณะนี้ได้ คือการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด 

บั๊ก โซลูชันส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ เดินหน้าป้องกันชุมชนให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19
ครั้งนี้ เราได้ทำการพ่นฆ่าเชื้อ ให้กับ วัดเทพลีลา วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่บนถนนรามคำแหงติดกับคลองแสนแสบ..เป็นศูนย์รวมจิต ใจของผู้คนในชุมชนและใกล้เคียง 

โดยการพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ มีสารประกอบ Benzyl dimethyl ammonium chloride. เป็นสารประกอบหลัก ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส จาก องค์การอนามัยโลก (WHO) สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environment Agency : NEA) สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (US EPA) และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถฆ่าโคโรน่าไวรัสได้ภายใน 10 นาที เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนอีกด้วย  

csr-บริการพ่นฆ่าเชื้อ-disinfectionservice
csr-บริการพ่นฆ่าเชื้อ-disinfectionservice
csr-บริการพ่นฆ่าเชื้อ-disinfectionservice
csr-บริการพ่นฆ่าเชื้อ-disinfectionservice
csr-บริการพ่นฆ่าเชื้อ-disinfectionservice
csr-บริการพ่นฆ่าเชื้อ-disinfectionservice