โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

FAOPMA 2016 (Sea World Goldcoast in Australia)

คุณปกป้อง วามะศิริ MANAGING Director ผู้บริหาร และ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (Foreign Affairs Committee of TPMA) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมการประชุม FAOPMA 2016 ที่ Sea World Goldcoast ประเทศ Australia ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 โดยหัวข้อหลักการประชุม คือ “การแก้ปัญหาการจัดการศัตรูพืช” นำผู้จัดการศัตรูพืช, ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกันหารือต่อการแก้ปัญหาศัตรูพืชในชีวิตจริง “Solving Pest Manager’s Problems”. Bringing Pest Managers, Industry Specialists and Experts together to work towards solving real life pest problems ครั้งนี้มีตัวแทนแต่ละประเทศเข้าร่วมการประชุมถึง 16 ประเทศ